วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมกรรมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ ฯ จันทบุรี
          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มงานประสานฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี เพื่อกำหนดและหาแนวทางในการบำบัด แก้ไขเด็กและเยาวชน   ซึ่งท่านผู้อำนวยการสถานพินิจ นายปัญญา จันทร์ละออ เป็นประธานการประชุมฯ  และยังได้รับความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดี

ประธานกรรมการสงเคราะห์ นายสุทธิพงษ์  โพธิสว่าง (ขวา)


นายปัญญา จันทร์ละออ ประธานการประชุมฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น