วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
เข้าเยี่ยม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี


      เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายสุรกิจ อังกรุรัต ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่เด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ฯ

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จันทบุรี นายปัญญา จันทร์ละออ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น