วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ฟื้นฟูเด็กอัจฉริยะในสถานพินิจ

         ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศ จำนวนกว่า  50,000  คน  เป็นเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำผิด ทั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ซึ่งเป็นเยาวชนที่ก้าวพลาด เคยหลงผิด ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนจะพึงได้รับ  จากข้อมูลทดสอบด้าน EQ พบว่า มีเด็กปกติ ระดับ EQ 90-100  ร้อยละ 70  เด็กฉลาด EQ 100-120 ร้อยละ 17 และ เด็กอัจฉริยะ  EQ 120 ขึ้นไป  ร้อยละ 0.46

คลิปวีดีโอ ข้อมูลข่าว ประเด็นเด็ด 7 สี ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น