วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

               คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์จันทบุรี ร่วมกับศูนย์ชุมชนภาษาอังกฤษ
               เข้ามาทำจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เป็นประจำ ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน  โดยร่วมเล่นเกม สอนภาษาอังกฤษ และเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนด้วย

 
 
 
            และเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสตมาส เป็นเทศกาลแห่งการส่งความสุข ทางคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์จันทบุรี นำโดยอาจารวิวรณ์ เจนกลาง และคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมเด็กและเยาวชนพร้อมกับนำของขวัญมามอบให้แก่เยาวชน เจ้าหน้าที่ พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น