วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษจากชาวต่างประเทศ ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
โดย ศูนย์ชุมชนภาษาอังกฤษจังหวัดจันทบุรี


   กิจกรรมการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์ชุมชนภาษาอังกฤษจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา 09.30 - 10.30 นาฬิกา ตลอดปีงบประมาณ 2555


        เด็กและเยาวชนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศจริง ๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ยังมีการโชว์มายากล เล่นเกม รับของรางวัล ฯลฯ

     รวมทั้งการนำของขวัญเล็ก ๆ น้อยๆ มาฝากเด็กและเยาวชนของเราด้วย  และวันที่ 25 ธันวาคม 2554  นี้เตรียมรอพบกับการแสดงดนตรีเพื่อน้อง ๆ เยาวชน....ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น